Jõusaali kasutamine

Jõusaali kasutamine Riigiinfo telefoni nõul ja Vabariigi valitsuse korraldusel tuleb hakata Lihula Spordihoones esitama 26. augustist COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta alates 18. eluaastast. Apteekides tehtud kiirtesti tulemus kehtib kuni 48 tundi ja seda saab kasutada ainult nendes kohtades, kus COVID tõend on siseriiklikult nõutud. Jõusaali külastamiseks on tarvis vaadata registreerimise…